wp

Ürünlerimiz


Ürünlerimiz

Avrupa Birliği Standardizasyon Komitesi (European Committee for Standardization) 1990'lı yıllarda bütün üye ülkeleri kapsayan bir çimento standardı ENV-197-1 "Common Cements" standardını hazırlamıştır. Böylece Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerin ulusal çimento standartlarında bulunan farkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğinin söz konusu olması ile birlikte Türk Çimento Standartları da  yenilenmiş ve bazı değişiklikler yapılarak yeni bir çimento standardı TS EN 197-1 hazırlanmıştır.

TS EN 197-1 Standardında çimentolar beş grup altında toplanmıştır;   
 

CEM - I  

Portland çimentoları

CEM - II

Portland kompoze çimentolar
(Portland cürufllu çimentolar, Portland silis dumanlı çimento,
Portland puzolanlı çimentolar, Portland uçucu küllü çimentolar,
Portland pişmiş siltli çimentolar, Portland kalkerli çimentolar,
Portland kompoze çimentolar)

CEM - III

Yüksek fırın cüruf çimentoları

CEM - IV

Puzolanlı çimentolar

CEM - V

Kompoze çimentolar

 

  TS EN 197-1  Standardı Çimentoların Bileşimi
 

 
Çimento grubu
 

 Çimento Tipi

Bileşim cinsi ve oranı

CEM - I
Portland Çimentoları

CEM - I

 
% 95 - 100 Klinker

CEM - II
Portland Cüruflu
Çimentolar

 
CEM II- A -S
CEM II- B -S
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Y.Fırın cürufu
% 65-79 Klinker + % 21-35 Y.Fırın cürufu

CEM - II
Portland Silis
 Dumanlı
Çimento

 
CEM II - A -D

 
% 90-94 Klinker + % 6 -10 Silis dumanı

CEM - II
Portland puzolanlı
çimentolar


CEM II - A -P
CEM II - B -P
CEM II - A -Q
CEM II - B -Q
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 doğal puzolan
% 65-79 Klinker + % 21-35 doğal puzolan
% 80-94 Klinker + % 6 -20 kalsine puzolan
% 65-79 Klinker +% 21-35 kalsine puzolan

CEM - II
Portland Uçucu Küllü
Çimentolar 


CEM II - A -V
CEM II - B -V
CEM II - A -W
CEM II - B -W
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Silissi uçucu kül
% 65-79 Klinker + % 21-35 Silissi uçucu kül
% 80-94 Klinker +% 6 -20 Kalkersi uçucu kül
%65-79 Klinker +%21-35 Kalkersi uçucu kül

CEM - II
Portland Pişmiş Şistli
Çimentolar


CEM II- A -T
CEM II- B -T
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Pişmiş şist
% 65-79 Klinker + % 21-35 Pişmiş şist
 

CEM - II
Portland Kalkerli
Çimentolar 


CEM II - A -L
CEM II - B -L
CEM II - A -LL
CEM II - B -LL
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Kalker (L)
% 65-79 Klinker + % 21-35 Kalker (L)
%80-94 Klinker +% 6 -20 Kalker (LL)
%65-79 Klinker +%21-35 Kalker (LL)

CEM - II
Portland Kompoze
Çimentolar

 
CEM II- A -M

CEM II- B -M

 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 (Y.Fırın cürufu, silis dumanı, doğal puzolan, uçucu kül veya kalker)
% 65-79 Klinker +% 21-35((Y.Fırın cürufu, silis
dumanı, doğal puzolan, uçucu kül veya kalker)

CEM - III
Yüksek Fırın Cüruflu
Çimentolar


CEM III - A
CEM III - B
CEM III - C
 


% 35 - 64 Klinker + % 65 - 36 Y.fırın cürufu
% 20 - 34 Klinker + % 80 - 66 Y.fırın cürufu
% 5 - 19 Klinker + % 95 - 81 Y.fırın cürufu

CEM - IV
Puzolanlı Çimentolar


CEM IV - A
 CEM IV -B
 


% 65-89 Klinker + % 35 -11 Çeşitli puzolan
% 45-64 Klinker + % 55-36 Çeşitli  puzolan

CEM - V
Kompoze Çimentolar


CEM V - A

CEM V - B

 


% 40-64 Klinker + % 18 -30 Y.fırın cürufu +
% 18-30 Puzolan
% 20-38 Klinker + % 31 - 50 Y.fırın cürufu +
% 31 - 50 Puzolan


     Not : Bütün çimento tiplerinde ana bileşen dışında % 0 - 5 oranında minör ilave
              bileşen bulunabilir.
 

  TS EN 197-1  Çimentoların Fiziksel  ve Kimyasal  Özellikleri


Özellikler
 
Çimento Tipi

Sınır değerler

Mukavemetler
N/mm2
CEM 32,5 N
CEM 32,5 R
 
CEM 42,5 N
CEM 42,5 R

CEM 52,5 N
CEM 52,5 R

2 gün :   -     7 gün : ³ 16     28 gün : ³32,5
2 gün : ³ 10     7 gün :  -      28 gün : ³32,5
                                             28 gün : £ 52,5
2 gün : ³ 10     7 gün :  -      28 gün : ³42,5
2 gün : ³ 20     7 gün :  -      28 gün : ³42,5
                                             28 gün : £ 62,5
2 gün : ³ 20     7 gün :  -      28 gün : ³52,5
2 gün : ³ 30     7 gün :  -      28 gün : ³52,5

Priz başlama
 süresi
CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5

³ 75 dakika
³ 60 dakika
³ 45 dakika

Hacim
 genleşmesi
CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5

 

£ 10 mm

Sülfat içeriği
%  SO3
CEM 32,5 N
CEM 32,5 R
CEM 42,5 N
 
CEM 42,5 R
CEM 52,5 N
CEM 52,5 R
CEM - III

 
£ % 3,5
(CEM-I, CEM-II, CEM-IV ve CEM-V)

£ % 4,0
(CEM-III çimentolarının bütün tipleri)

Kızdırma kaybı CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5
£ % 5,0
(Yalnız CEM-I ve CEM-III için)
Çözünmeyen
kalıntı
CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5
£ % 5,0
(Yalnız CEM-I ve CEM-III için)
Klorür CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5
£ % 0,10

Ürünlerimiz


Ürünlerimiz

Avrupa Birliği Standardizasyon Komitesi (European Committee for Standardization) 1990'lı yıllarda bütün üye ülkeleri kapsayan bir çimento standardı ENV-197-1 "Common Cements" standardını hazırlamıştır. Böylece Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerin ulusal çimento standartlarında bulunan farkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğinin söz konusu olması ile birlikte Türk Çimento Standartları da  yenilenmiş ve bazı değişiklikler yapılarak yeni bir çimento standardı TS EN 197-1 hazırlanmıştır.

TS EN 197-1 Standardında çimentolar beş grup altında toplanmıştır;   
 

CEM - I  

Portland çimentoları

CEM - II

Portland kompoze çimentolar
(Portland cürufllu çimentolar, Portland silis dumanlı çimento,
Portland puzolanlı çimentolar, Portland uçucu küllü çimentolar,
Portland pişmiş siltli çimentolar, Portland kalkerli çimentolar,
Portland kompoze çimentolar)

CEM - III

Yüksek fırın cüruf çimentoları

CEM - IV

Puzolanlı çimentolar

CEM - V

Kompoze çimentolar

 

  TS EN 197-1  Standardı Çimentoların Bileşimi
 

 
Çimento grubu
 

 Çimento Tipi

Bileşim cinsi ve oranı

CEM - I
Portland Çimentoları

CEM - I

 
% 95 - 100 Klinker

CEM - II
Portland Cüruflu
Çimentolar

 
CEM II- A -S
CEM II- B -S
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Y.Fırın cürufu
% 65-79 Klinker + % 21-35 Y.Fırın cürufu

CEM - II
Portland Silis
 Dumanlı
Çimento

 
CEM II - A -D

 
% 90-94 Klinker + % 6 -10 Silis dumanı

CEM - II
Portland puzolanlı
çimentolar


CEM II - A -P
CEM II - B -P
CEM II - A -Q
CEM II - B -Q
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 doğal puzolan
% 65-79 Klinker + % 21-35 doğal puzolan
% 80-94 Klinker + % 6 -20 kalsine puzolan
% 65-79 Klinker +% 21-35 kalsine puzolan

CEM - II
Portland Uçucu Küllü
Çimentolar 


CEM II - A -V
CEM II - B -V
CEM II - A -W
CEM II - B -W
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Silissi uçucu kül
% 65-79 Klinker + % 21-35 Silissi uçucu kül
% 80-94 Klinker +% 6 -20 Kalkersi uçucu kül
%65-79 Klinker +%21-35 Kalkersi uçucu kül

CEM - II
Portland Pişmiş Şistli
Çimentolar


CEM II- A -T
CEM II- B -T
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Pişmiş şist
% 65-79 Klinker + % 21-35 Pişmiş şist
 

CEM - II
Portland Kalkerli
Çimentolar 


CEM II - A -L
CEM II - B -L
CEM II - A -LL
CEM II - B -LL
 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 Kalker (L)
% 65-79 Klinker + % 21-35 Kalker (L)
%80-94 Klinker +% 6 -20 Kalker (LL)
%65-79 Klinker +%21-35 Kalker (LL)

CEM - II
Portland Kompoze
Çimentolar

 
CEM II- A -M

CEM II- B -M

 


% 80-94 Klinker + % 6 -20 (Y.Fırın cürufu, silis dumanı, doğal puzolan, uçucu kül veya kalker)
% 65-79 Klinker +% 21-35((Y.Fırın cürufu, silis
dumanı, doğal puzolan, uçucu kül veya kalker)

CEM - III
Yüksek Fırın Cüruflu
Çimentolar


CEM III - A
CEM III - B
CEM III - C
 


% 35 - 64 Klinker + % 65 - 36 Y.fırın cürufu
% 20 - 34 Klinker + % 80 - 66 Y.fırın cürufu
% 5 - 19 Klinker + % 95 - 81 Y.fırın cürufu

CEM - IV
Puzolanlı Çimentolar


CEM IV - A
 CEM IV -B
 


% 65-89 Klinker + % 35 -11 Çeşitli puzolan
% 45-64 Klinker + % 55-36 Çeşitli  puzolan

CEM - V
Kompoze Çimentolar


CEM V - A

CEM V - B

 


% 40-64 Klinker + % 18 -30 Y.fırın cürufu +
% 18-30 Puzolan
% 20-38 Klinker + % 31 - 50 Y.fırın cürufu +
% 31 - 50 Puzolan


     Not : Bütün çimento tiplerinde ana bileşen dışında % 0 - 5 oranında minör ilave
              bileşen bulunabilir.
 

  TS EN 197-1  Çimentoların Fiziksel  ve Kimyasal  Özellikleri


Özellikler
 
Çimento Tipi

Sınır değerler

Mukavemetler
N/mm2
CEM 32,5 N
CEM 32,5 R
 
CEM 42,5 N
CEM 42,5 R

CEM 52,5 N
CEM 52,5 R

2 gün :   -     7 gün : ³ 16     28 gün : ³32,5
2 gün : ³ 10     7 gün :  -      28 gün : ³32,5
                                             28 gün : £ 52,5
2 gün : ³ 10     7 gün :  -      28 gün : ³42,5
2 gün : ³ 20     7 gün :  -      28 gün : ³42,5
                                             28 gün : £ 62,5
2 gün : ³ 20     7 gün :  -      28 gün : ³52,5
2 gün : ³ 30     7 gün :  -      28 gün : ³52,5

Priz başlama
 süresi
CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5

³ 75 dakika
³ 60 dakika
³ 45 dakika

Hacim
 genleşmesi
CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5

 

£ 10 mm

Sülfat içeriği
%  SO3
CEM 32,5 N
CEM 32,5 R
CEM 42,5 N
 
CEM 42,5 R
CEM 52,5 N
CEM 52,5 R
CEM - III

 
£ % 3,5
(CEM-I, CEM-II, CEM-IV ve CEM-V)

£ % 4,0
(CEM-III çimentolarının bütün tipleri)

Kızdırma kaybı CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5
£ % 5,0
(Yalnız CEM-I ve CEM-III için)
Çözünmeyen
kalıntı
CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5
£ % 5,0
(Yalnız CEM-I ve CEM-III için)
Klorür CEM 32,5
CEM 42,5
CEM 52,5
£ % 0,10