wp

Paydaş Katılım Planı


Paydaş Katılım Planı

Bu doküman ile Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde Akros Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan Entegre Çimento Fabrikasının 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çevresele Etki değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda projeden etkilenmesi muhtemel paydaşlar için hazırlanmış Paydaş Katılım Planı (PKP) sunulmaktadır. Söz konusu bu PKP, paydaşların katılımı, paydaşlarla iletişim ve bilginin paylaşılması ile ilgili planları sunan halka açık bir doküman olup, AKROS tarafından, şirketin çevresel ve sosyal politikaları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır. PKP, Projenin her aşaması için ve gerektiğinde güncellenecektir.

İlgili dökümana Ulaşmak için Tıklayınız.

 

Şikayet Formu

Görüşme Formu


Paydaş Katılım Planı


Paydaş Katılım Planı

Bu doküman ile Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde Akros Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan Entegre Çimento Fabrikasının 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çevresele Etki değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda projeden etkilenmesi muhtemel paydaşlar için hazırlanmış Paydaş Katılım Planı (PKP) sunulmaktadır. Söz konusu bu PKP, paydaşların katılımı, paydaşlarla iletişim ve bilginin paylaşılması ile ilgili planları sunan halka açık bir doküman olup, AKROS tarafından, şirketin çevresel ve sosyal politikaları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır. PKP, Projenin her aşaması için ve gerektiğinde güncellenecektir.

İlgili dökümana Ulaşmak için Tıklayınız.

 

Şikayet Formu

Görüşme Formu