Basın Açıklaması - Önce İnsan Sağlığı

Akros Çimento Fabrikası Genel Müdürü Hakan Büyüksaraç, yeni kurulacak olan tesisleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
   Genel Müdür, Hakan Büyüksaraç; "Çimento fabrikası, yatırımımız kapsamında  Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü'nde bulunan şahıslara ve hazineye ait olan toplam 750.000 m2, şirketimizce satın alınmıştır. Yatırımımız tutarı 200 milyon USD civarında olup, ülkemize yıllık 70-100 milyon USD ihracat olmak üzere, yatırımımız yıllık 180- 200 milyon USD civarında, gayri safi milli hâsılaya katkı sağlayacaktır"dedi.


  BİNLERCE KİŞİ EKMEK YİYECEK

   Büyüksaraç yatırım yapılan bölge "Bursa'nın yatırım konusunda geri kalmış bölgesi olup, sabit olarak 500 kişiye, dolaylı olarak ta 2500-3000 kişiye istihdam sağlayacaktır" diye konuştu.
   Firmamızın yeni olmasına karşın projemiz beş yıldır üzerinde çalışılan ve yer seçimi topografyası, jeolojisi, tarım ve yerleşim alanlarına göre konumları, meteorolojik faktörler, hammadde temini, ulaşım, bütün çevre faktörleri göz önüne alınarak konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmiş çevre açısından alınacak önlemler ve teknoloji belirlenmiştir.
   Projemizin yeri kuş uçuşu olarak İznik Gölü'ne 7 km, İznik İlçesi'ne 28 km, Orhangazi İlçesi'ne 20 km, Yenişehir Havaalanına 15 km, Yenişehir İlçesi'ne 20 km, Sölöz Köyü'ne 9 km, Burcun Köyü'ne 2 km, Yeniköy'e 3 km, Bayırköy Köyü'ne 3,5 km, uzaklıkta olup en önemlisi de dört tarafı tepelerle çevrili etki alanı oldukça az olan bir yerde projelendirilmiş olup, Bursa şehrinin H22B3 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalarında Karadiken Düzü olarak isimlendirilmiştir.

  ATIK SU OLUŞMAYACAKTIR

   Genel Müdür Hakan Büyüksaraç;   Yukarıda belirtilen çalışmalara istinaden projemizde çimento üretiminde "Kuru Sistem" benimsenmiş olup, prosesten kaynaklanan atık su oluşmayacaktır. Proseste su sadece makinelerin soğutulmasında kullanılmakta olup, kapalı devre bir sistem olacaktır. Planlanan tesiste personelden kaynaklanan evsel nitelikte su oluşacak bununla ilgili arıtma tesisi kurulacaktır. Bu nedenlerle de işletme sahasında yeraltı sularına karışacak kirli akışkanlar kontrol altında tutulacağından ve miktar olarak çok az olduğundan çevrenin su dengesini etkilemeyecektir. Faaliyete geçildiğinde ilgili yönetmelik hükümlerine uyularak Deşarj İzni alınacaktır" açıklamalarında bulundu.
   Büyüksaraç "Çimento üretiminde en önemli çevresel etki baca gazı emisyonları olup atmosfere atılacak gaz ve toz emisyonlarıdır. Baca gazlarında kimyasal etkinliği olmayan toz olabilecektir. (Karayollarında seyreden araçların neden olduğu, meskenlerin bacalarından çıkan, rüzgarların yerlerden kaldırdığından daha az) Baca gazlarındaki bu çok az miktardaki, hatta çok kere sıfır olan tozdan alınan tedbirlerle, özellikle fabrika sınırları içerisinde kalacaktır. Asit yağmurları ise atmosfere salınan bol miktarda kükürt dioksitten meydana gelmektedir. Kükürt dioksitin oluşabilmesi içinde ve yakıttaki kükürtlü bileşikler önem kazanmaktadır. Eğer hammadde içinde çok az veya hiç uçucu kükürt dioksit çıkışı söz konusu olmayacaktır. Yakıttaki ve hammadde içindeki kükürt dioksit azalmaktadır. İyi kaliteli yakıt kullanılacağı için çıkacak baca gazlarından kimyasal kirlenme olmayacaktır" dedi.

   HİÇ BİR ZARARI YOK

   Genel Müdür Hakan Büyüksaraç sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği mevcut olup, bu yönetmelikte atmosfere verilecek olan emisyonlarla ilgili olarak sınır değerler sağlanacak ve Emisyon İzin Belgesi alınacaktır. Ayrıca gürültü ve toz emisyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla tesis çevresinde ağaçlandırma çalışmaları derhal başlatılacak ve en geç 2 yıl içerisinde tamamlanacak ve fabrika üniteleri %100 sesi, gürültüyü, tozu dışarı sızdırmayacak şekilde kapalı olarak inşa edileceklerdir.
   Firmamız proje kapsamında ülkemizde ve Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yürürlüğe girecek olan çevre mevzuatına uyum sağlamayı taahhüt etmektedir.
   Günümüzde pek çok ülkede çimento fabrikası kurulmuştur. Bu fabrikalarda ileri çevre teknolojisi kullanılmakta olup çevreye zarar vermeden çalışabildikleri görülmektedir. En yakın örnek ilimizde mevcut Bursa Çimento Fabrikasıdır. Hatta mevcut çimento fabrikası firmamızın projesi gibi yerleşim alanlarından uzak topografyalarla sınırlanmış bir yerde olmayıp, Bursa Ovasının kenarında ve Ketsel İlçesi'nin tam tepesinde yer almaktadır. Bu bağlamda ilgili gazete yazılarında ve açıklamalarında mevcut Çimento Fabrikasını vurgulamak gerekirken, henüz proje aşamasında olan yatırımımızı başlık yapmaları farklı düşüncelerin olduğunu göstermektedir.
   Bursa halkının da yıllardır yanında yaşadığı Bursa Çimento Fabrikası alınan önlemler sonucunda çevre ve sağlığa duyarlı çalışmalarını yıllardır yürütmektedir. Firmamızda mevcut çimento fabrikası gibi bu ülke içerisinde kurulmakta olup, aynı kanun ve yönetmeliklere tabidir. Firmamızda bu kanun ve yönetmeliklerin bütün gereklerini yerine getirerek bütün önlemlerin alınacağı son teknoloji kullanılarak sistemin üretime sokulacağı konusunda kimsenin endişesi olmamalıdır.

  ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI

   Ülkemizde faizlerin yüksek olması ve borsamızın da yükselme eğiliminde olması nedeniyle sıcak para olarak devamlı duyduğumuz dış kaynaklı sermaye girişinin hızlı olmasına rağmen bu sıcak paranın mevcut kurulu yatırımların hisselerini alarak sermaye girişi sağladıkları ve herhangi bir ekonomik gerilimde bu yatırımların tekrar dışarı kaçacakları bilinmektedir. İşte bu konumda yatırımımız yabancı sermayede olsa neticede istihdam yaratacak, bu ülkede vergisini ödeyecek ve bu ülkeye ihracat girdisi sağlayacaktır. Herhangi bir ekonomik gerilimde de sıcak para gibi ülkemizi terk edemeyecektir. Bu nedenle yatırımımızın yaratacağı istihdam ve katma değer küçümsenmemelidir.
   Şirketimize arazilerini bu yatırım ve istihdam için satan değerli Burcun Köylülerinin açıklamaları yapan ilgili kuruluşlardan, ileriyi ve ülke menfaatlerini daha iyi gördükleri bu bakış açısıyla mümkün olacaktır.
   Kurulacak Tesis çevresel herhangi bir kirlenmeye neden olmayacağı gibi, bit-kilerin, ağaçların negatif ve generatif gelişmesine de (kimyasal atık çıkarmadığı, tozlanmaya neden olmadığı, zararlı gazlar çıkarmadığı) asla mani olmayacaktır.
  AKROS Çimento Sanayi A.Ş. olarak en az çevreci arkadaşlar yeşili ve doğayı sevdiğimizi koruyacağımızı bildirir ve yapılan bu büyük yatırımının ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dileriz".
   Öte yandan Büyüksaraç, yapılan ciddi araştırmada, fabrika azari seçiminde titiz davranıldığını belirterek, fabrikanın bulunduğu arazinin tarımsal potansiyeli yüksek olmayan araziler içerisinde en uygun durumda bulunan toprak konumunda olduğunu sözlerine ekledi. 

İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları formumuz için tıklayınız.
İletişim Bilgileri
Akros Çimento San. Tic. A.Ş.
Buttim Plaza 16. Kat. No. 1652
Osmangazi Bursa

0224 211 03 09
0224 211 24 14
 
 

Web Projesi: Plant ® Yayıncılık